เทศกาลคาวาโกเอะ
<< หน้าหลัก | เทศกาลคาวาโกเอะ

คาวาโกเอะเป็นที่รู้จักในนามของเมืองที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม (คุระสึคุริ) มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากทุกปีและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคคันโตอีกด้วย โคะเอโดะคาวาโกเอะนี้จะคึกคักมากที่สุดในช่วง"เทศกาลคาวาโกเอะ" ที่จะจัดขึ้น 2 วันในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 3 เดือนตุลาคมของทุกปี

การแข่งขันแสดงรถดะชิอันงดงาม

แนะนำรถดะชิ

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเทศกาลคาวาโกเอะคือ การนำ "เทศกาลเท็นคะ" ในสมัยเอโดะมาเป็นกิจกรรมแห่รถดะชิในปัจจุบัน รถดะชิเป็นรถที่ตกแต่งเพื่อใช้ในงานเทศกาล มีความสวยงามและมีตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างบรรจงอยู่ด้านบน ขบวนจะแห่รถดะชิไปทั่วส่วนกลางเมืองที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม (คุระสึคุริ) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโคะเอโดะคาวาโกเอะนี้ และผู้ชมจะตกตะลึงกับขบวนรถดะชิจำนวนมากที่สวนกันไปมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

อย่าพลาดชม  ฮิคคะวาเสะ

ฮิคคะวาเสะ สิ่งที่พลาดไม่ได้ในเทศกาลคาวาโกเอะคือ "ฮิคคะวาเสะ" ซึ่งเป็นการแข่งขันประชันเสียงหรือเรียกว่าฮายาชิ (ขลุ่ย กลอง ฆ้อง เต้นรำ) เมื่อรถดะชิหลายคันเดินหน้าเข้าหากัน ผู้คนที่เข้าร่วมจะโบกโคมไฟขึ้นสูงและส่งเสียงเชียร์ โดยเฉพาะ "ฮิคคะวาเสะ" ในช่วงกลางคืนจะครื้นเครงสนุกสนานกันมากที่สุด

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของชาติ

เทศกาลคาวาโกเอะเป็นเทศกาลระดับเมืองที่สำคัญซึ่งสืบทอดรูปแบบและความงดงามของ "เทศกาลเท็นคะ" ในสมัยเอโดะมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 370 ปี โดยพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จากการผสมผสานคุณลักษณะพิเศษของคาวาโกเอะเข้าไป

และได้ถูกกำหนดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของชาติในปี 2005 ในฐานะที่เป็น "กิจกรรมแห่รถดะชิในเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ"