การเดินทาง
<< หน้าหลัก | การเดินทาง

การเดินทางมาคาวาโกเอะ

คาวาโกเอะเป็นเมืองในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดไซตามะ ตอนใต้ของภูมิภาคคันโต มีประชากรประมาณ 350,000 คน

เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองรอบปราสาทของตระกูลคาวาโกเอะในยุคเอโดะ และยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "โคะเอโดะ" (เอโดะขนาดเล็ก) อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายจากสงคราม จึงยังคงสภาพเมืองแบบดั้งเดิมเอาไว้ มีวัดและศาลเจ้าเหลืออยู่จำนวนมาก มีนักท่องเที่ยวมาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงภายในเมืองถึงประมาณ 6.5 ล้านคนต่อปี

การเดินทางมาคาวาโกเอะ

การเดินทาง

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟฟ้า

 • [จากโอมิยะ]
  สาย JR คาวาโกเอะ ประมาณ 20 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ
 • [จากอิเคะบุคุโระ]
  รถด่วนสายโทบุโทโจ ประมาณ 30 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ
 • [จากชินจูกุ]
  รถเร็วสาย JR ไซเคียว (สถานีชินจูกุ) ประมาณ 50 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ หรือ
  รถด่วนสายเซบุชินจูกุ (สถานีเซบุชินจูกุ) ประมาณ 45 นาที ลงที่สถานีฮอนคาวาโกเอะ
 • [จากโยโกฮาม่า]
  สายโตคิวโทโยโกะ ประมาณ 78 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ