ประวัติศาสตร์
<< หน้าหลัก | ประวัติศาสตร์
ทุกอย่างเริ่มมาจากการสนับสนุนการจัดเทศกาลชินจูฮิคาวะของผู้ครองปราสาทคาวาโกเอะในปี 1648

ที่สุดแห่งเทศกาลระดับเมือง ซึ่งเป็นการสืบทอดรูปแบบ เทศกาลเท็นคะ นยุคเอโดะมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 360 ปี

เทศกาลคาวาโกเอะ (กิจกรรมแห่รถดะชิในเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ) มีจุดกำเนิดมาจาก “เทศกาลประจำปีอันยิ่งใหญ่ (เรไทไซ)” ของศาลเจ้าฮิคาวะในวันที่ 14 ตุลาคม รวมกับ “เทศกาลเคลื่อนย้ายเทพเจ้า (ชินโคไซ)” และ “(เทศกาล) การแห่ขบวนรถดะชิ” ที่จะจัดขึ้นต่อจากนั้น

เทศกาลประจำปีอันยิ่งใหญ่ (เรไทไซ)
เทศกาลประจำปีอันยิ่งใหญ่ (เรไทไซ)
 เทศกาลเคลื่อนย้ายเทพเจ้า (ชินโคไซ)
เทศกาลเคลื่อนย้ายเทพเจ้า (ชินโคไซ)
กิจกรรมแห่รถดะชิในเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ
กิจกรรมแห่รถดะชิใน
เทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ


“เทศกาลเคลื่อนย้ายเทพเจ้า (ชินโคไซ)” เริ่มขึ้นในปี 1648 จากการที่ โนบุสึนะ มัตสึไดระอิสุโนะคามิ ผู้เป็นเจ้าแห่งตระกูลคาวาโกเอะในสมัยนั้น ได้บริจาคเกี้ยวศาลเจ้าจำลองสำหรับเทศกาล(มิโคชิ) หัวสิงโต กลอง ฯลฯ ให้กับศาลเจ้าฮิคาวะ และสนับสนุนให้จัดงานขึ้นมา ต่อมาในปี 1651 ก็ได้มีขบวนแห่อันงดงามไปตามเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของศาลเจ้าและประชาชนทั่วไปก็มาเข้าร่วมด้วย จนกลายมาเป็น “เทศกาลคาวาโกเอะ” ในทุกวันนี้

ในปี 1698 ทาคาซาวะมาจิซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเมืองนั้น ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานเทศกาลที่เอโดะ แล้วกลับมาแสดงขบวนแห่รถแบบเต้นได้ (โอโดริยะไท) เป็นครั้งแรก โดยขบวนแห่รถแบบเต้นได้ถือเป็นจุดเด่นของงานเทศกาลของเอโดะในสมัยนั้น
จากภาพวาดเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ ปี 1826
จากภาพวาดเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ ปี 1826
การขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำชินกะชิกาวะ
การขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำชินกะชิกาวะ

การพัฒนาของเทศกาลคาวาโกเอะด้วยอิทธิพลจากการขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำชินกะชิกาวะที่เชื่อมเข้ากับเอโดะ

คาวาโกเอะรับอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งการแต่งตัว ประเพณี ฯลฯ ในงานเทศกาลมาจากเอโดะด้วยการขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำชินกะชิกาวะ แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาเทศกาลคาวาโกเอะ
ของตน ตัวพิธีในเทศกาลปัจจุบันก็ได้มาจากการผสมผสานของพิธีในช่วงปลายยุคเอโดะนี้

รถดะชิของทั้งสิบเมืองเปลี่ยนมาใช้รูปแบบเดียวกันในปี 1844

หลังจากนั้น จากการที่รถดะชิได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเทศกาลในสมัยเอโดะ ทำให้ในปี 1844 รถดะชิของทั้งสิบเมืองก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือมีตุ๊กตาอยู่ด้านบนลูกกรง และยังถูกนำมาทำเป็นแผ่นป้ายขอพร (เอะกะคุ) ในเทศกาลฮิคาวะอีกด้วยแผ่นป้ายขอพร (เอะกะคุ) เทศกาลฮิคาวะ ปี 1844
แผ่นป้ายขอพร (เอะกะคุ)
เทศกาลฮิคาวะ ปี 1844เทศกาลคาวาโกเอะถูกสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2005 "กิจกรรมแห่รถดะชิในเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ" ได้ถูกกำหนดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของชาติ ในฐานะที่เป็นเทศกาลระดับเมืองที่สำคัญซึ่งสืบทอดรูปแบบและความงดงามของ "เทศกาลเท็นคะ" ในสมัยเอโดะมาถึงปัจจุบัน

ภายใต้การปกปักษ์รักษาของเทพเจ้าฮิคาวะ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในคาวาโกเอะซึ่งเป็นเมืองที่เจริญขึ้นมาในฐานะเมืองรอบปราสาท ได้ใช้พลังทางเศรษฐกิจในการช่วยกันสืบทอดและรักษาเทศกาลคาวาโกเอะมากว่า 360 ปีด้วยความภาคภูมิใจ และยังพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จากการผสมผสานคุณลักษณะพิเศษของคาวาโกเอะเข้าไป